Cash is King. Een veel gehoorde uitspraak. Een juiste financieringsstructuur geeft u ruimte om te ondernemen. Zeker in tijden waar banken terughoudend zijn in het verstrekken van werkkapitaal.

Veel ondernemingen hebben te maken met geld dat vast zit bij afnemers. Maar ook fluctuerende omzetten, een snelle groei doormaken of voorverkochte producten kunnen sterk op uw liquiditeiten drukken. Door middel van werkkapitaalfinanciering krijgt u meer financiële armslag.

Enkele voordelen van factoren zijn:
•  Ruime financieringsmogelijkheden (tot wel 90% op debiteuren).
•  Snel uw geld op uw rekening.
•  Meegroeiende financiering bij een stijgende omzet.
•  Verbeterde liquiditeit.

Factoring is een uitstekende aanvullende financieringsmogelijk-heid. Ons uitgangspunt is altijd denken in kansen en mogelijkheden. Daarom werken wij samen met diverse factormaatschappijen en banken. VCM Kredietverzekeren komt voor u met de beste oplossing.

Extra financiële ruimte, extra mogelijkheden!