De gemiddelde periode dat debiteuren open staan neemt toe. Helaas worden betalingen niet alleen uitgesteld maar vinden steeds vaker in het geheel niet meer plaats. Wanbetalers kosten veel tijd, irritatie en bovenal geld.

Door tijdig actie te ondernemen worden financiële risico's beperkt. VCM Kredietverzekeren adviseert u welke stappen genomen kunnen worden bij een non-betaling. Onze partners werken zowel regionaal als wereldwijd, hebben kennis van de lokale wetgeving en cultuur en werken snel en efficiënt. Zodoende is de kans op een succesvolle inning het grootst.

Enkele voordelen van incassotrajecten via VCM Kredietverzekeren zijn:
•  Wereldwijd incassobereik.
•  Voortgangscontrole en periodieke terugkoppeling.
•  Tijdrovende processen worden voorkomen.
•  Incassokosten worden verhaald op de debiteur.

Per incasso beoordelen wij samen met u welk incassobureau uw vordering in behandeling zal nemen. Dit is mede afhankelijk van de branche van de afnemer, de vestigingslocatie en de hoogte van de vordering.

Focussen op de business!